توضیحات

طراحی تراکت بانک آینده

حوزه فعالیت : بانک

نوع تراکت : یک رو

کارفرما : بانک آینده

تاریخ انجام پروژه : پاییز 1399

هدف از طراحی این تراکت، آموزش نحوه کار با دستگاه های ATM جدید بانک آینده بود. در این مدل طراحی ها بیشتر فضای کار صرف توضیح روند عملیات می شود.

نمونه کار طراحی تراکت