توضیحات

طراحی تراکت دبیرستان معراج

حوزه فعالیت : مدرسه مقطع متوسطه

نوع تراکت : یک رو

کارفرما : دبیرستان معراج

تاریخ انجام پروژه : پاییز 1398

طراحی این تراکت متناسب با تم کلی مدرسه و برای اطلاع از وضعیت دانش آموزان به خانواده های آن ها در جلسات حضوری می باشد.

نمونه کار طراحی تراکت