توضیحات

طراحی تراکت شرکت Barbat Clean

حوزه فعالیت : شرکت خدماتی

نوع تراکت : دو رو

کارفرما : جناب آقای نیما بربط

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1398

این تراکت برای ارسال تبریک عید پاک یا همان عید ایستر به مخاطبان و همراهان همیشگی شرکت خدماتی بربت کلین می باشد

نمونه کار طراحی تراکت