توضیحات

طراحی تراکت کلاس ویولون استاد جاوید پناه

حوزه فعالیت : آموزش ویولون

نوع تراکت : یک رو

کارفرما : استاد جاوید پناه

تاریخ انجام پروژه : تابستان 1396

این تراکت برای تبلیلغات آموزش ویولن توسط استاد جاویدپناه طراحی شده است. این تراکت ها در سایز A5 و دو رو طراحی شده است.

نمونه کار طراحی تراکت