توضیحات

طراحی ست اداری سازمان الاید نشنال

حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی

طراحی های انجام شده : A4 ، A5 ، کارت ویزیت

کارفرما : Alied National

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1400

استفاده از رنگ های مشابه، بهترین روش برای یکپارچه کردن طراحی ست های اداری می باشد. البته این ترکیب رنگ و نشانه گذاری های مشابه، می تواند نقطه عطفی در این گونه طراحی ها باشد.

نمونه کار طراحی ست اداری