توضیحات

طراحی ست اداری سازمان مهاجرتی سیان

حوزه فعالیت : خرید و فروش املاک

طراحی های انجام شده : A4 ، A5 ، کارت ویزیت ، پاکت نامه

کارفرما : سازمان مهاجرتی سیان

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1400

یکپارچگی در بین تمام طراحی های ست اداری باید به گونه ای باشد که هر شخصی بتواند با یک نگاه به مشابه بودن یا هماهنگ بودن آن ها با یکدیگر پی ببرند.

نمونه کار طراحی ست اداری