توضیحات

طراحی لوگو اریزو مارکت

حوزه فعالیت : فروشگاه آنلاین لباس

نوع لوگو : تلفیقی

کارفرما : اریزو مارکت

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1399

اریزو مارکت یک فروشگاه لباس اوجینال می باشد. اریزو به زبان اسپانیایی به معنای جوجه تیغی می باشد، در نتیجه در طراحی این لوگو از وکتور یا همان تصویر جوجه تیغی استفاده شده است.

نمونه کار طراحی لوگو