توضیحات

طراحی لوگو الاید نشنال

حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی

نوع لوگو : تلفیقی

کارفرما : Alied National

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1400

این برند در کشور ابالات متحده آمریکا ثبت شده و فعالیت خود را در این کشور ادامه می دهد. به جهت شروع کار خود با توجه به شناخت قبلی از شرکت تبلیغاتی دایان، طراحی لوگو را به این شرکت واگذار نمودند.

نمونه کار طراحی لوگو