توضیحات

طراحی لوگو تیسی کالکشن

حوزه فعالیت : فروشگاه آنلاین لباس

نوع لوگو : متن گرافی

کارفرما : تیسی کالکشن

تاریخ انجام پروژه : پاییز 1399

متن کامل این برند Ticy Collection می باشد ولی در طراحی این لوگو فقط از حروف T و C استفاده شده که در حقیقت در کنار یکدیگر همان تیسی خوانده خواهد شد.

نمونه کار طراحی لوگو