توضیحات

طراحی لوگو شرکت بهین دشت

حوزه فعالیت : کشت و صنعت

نوع لوگو : مفهومی

کارفرما : شرکت بهین دشت

تاریخ انجام پروژه : پاییز 1397

در طراحی لوگو این شرکت سعی شده از المان های صنعت که معروف ترین آن ها چرخ دنده و همینطور کشت که مناسب ترین المان خوشه گندم می باشد، استفاده شود.

نمونه کار طراحی لوگو