توضیحات

طراحی لوگو شرکت بیمه ایران

حوزه فعالیت : شرکت بیمه

نوع لوگو : تلفیقی

کارفرما : شرکت بیمه ایران

تاریخ انجام پروژه : تابستان 1397

شعبات بیمه برای طراحی لوگو خود باید حتما از لوگوی مادر (لوگو شرکت بیمه اصلی که با آن فعالیت می کنند)، استفاده کنند. در نتیجه طراحی لوگو برای این شعبات کار بسیار دشوارتری نسبت به طراحی سایر لوگو ها می باشد.

نمونه کار طراحی لوگو