توضیحات

طراحی لوگو شرکت ریحان

حوزه فعالیت : تولید کننده فرآورده های گیاهی

نوع لوگو : مفهومی

کارفرما : شرکت ریحان

تاریخ انجام پروژه : پاییز 1397

شرکت ریحان، بزرگترین شرکت تولید کننده فرآورده های گیاهی در ایران می باشد. لوگو این شرکت، یک لوگو مفهومی متناسب با فعالیت آن ها طراحی شده است.

نمونه کار طراحی لوگو