توضیحات

طراحی لوگو فروشگاه ساعت المعی

حوزه فعالیت : فروشگاه ساعت

نوع لوگو : تلفیقی

کارفرما : فروشگاه المعی

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1398

این لوگو برای فروشگاه اینترنتی ساعت المعی طراحی شده است. در طراحی این لوگو سعی شده هم تایپوگرافی و هم استفاده از المان های مفهومی برای نمایش حوزه فعالیت این شرکت استفاده شده است.

نمونه کار طراحی لوگو