توضیحات

طراحی لوگو مونا گالری

حوزه فعالیت : فروشگاه آنلاین لباس

نوع لوگو : متن گرافی

کارفرما : گالری مونا

تاریخ انجام پروژه : بهار 1399

در طراحی لوگوی مونا گالری با توجه به فعالیت آن ها و اصرار برای شناخته شدن برند خود، سعی شده از رنگ هایی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، استفاده شده است.

نمونه کار طراحی لوگو