توضیحات

طراحی لوگو کنترل دما آریایی

حوزه فعالیت : تجهیزات سرمایش و گرمایش

نوع لوگو : مفهومی

کارفرما : سرکار خانم سپیده هادی

تاریخ انجام پروژه : بهار 1400

این لوگو مفهومی از المان هایی که معمولا در ذهن همگان برای نمایش سرما که همان برف هست و گرما که همان آتش است استفاده شده است.

نمونه کار طراحی لوگو