توضیحات

طراحی کارت ویزیت بیمه ایران

حوزه فعالیت : شرکت بیمه

نوع کارت ویزیت : دو رو

کارفرما : سرکار خانم زرین

تاریخ انجام پروژه : تابستان 1399

در طراحی این کارت ویزیت سعی شده از سادگی استفاده شود اما باید لوگو شرکت بیمه هم قابل نمایش باشد. در قرارداد این شعبه ها عنوان شده که نباید تغییری در لوگو ایجاد شود.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت