توضیحات

طراحی کارت ویزیت زهرا عابد

حوزه فعالیت : مراقبت و زیبایی پوست

نوع کارت ویزیت : دو رو

کارفرما : سرکار خانم زهرا عابد

تاریخ انجام پروژه : بهار 1401

این کارت برای دو منظور طراحی شده است. در ابتدا برای نمایش اطلاعات تماس و برقراری ارتباط با مخاطبان این مجموعه و در مرحله بعدی معرفی خدماتی که توسط این مجموعه ارائه می گردد.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت