توضیحات

طراحی کارت ویزیت طراح وبسایت و گرافیک

حوزه فعالیت : فریلنسرینگ

نوع کارت ویزیت : یک رو

کارفرما : جناب آقای مهرزاد نظری

تاریخ انجام پروژه : تابستان 1396

کارت ویزیت طراحی شده برای طراحان باید خیلی خاص و متناسب با فعالیت آن ها در حوزه حرفه ای خود باشد. در این کارت ویزیت سعی شده طراحی مینیمال رعایت شود.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت