توضیحات

طراحی کارت ویزیت مونا گالری

حوزه فعالیت : فروشگاه آنلاین لباس

نوع کارت ویزیت : دو رو

کارفرما : گالری مونا

تاریخ انجام پروژه : بهار 1399

طراحی این کارت ویزیت باید به صورتی می بود که نشان دهنده ی به روز بودن این گالری باشد. در نتیجه از وکتور های مدل و به روز استفاده شده تا این حس به مخاطب القا شود.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت